DANS I BRÄGÅR'N

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik

”Don´t be cruel” med Christer Sjögren eller annan passande foxtrot (takterna är speciella i denna melodi 24-12-16)

Koreografi

Gullevi och Bosse Zederin, Västkustdansarna

Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, sluten fattning i omdans
Steg Fotombytessteg, bayousteg, gångsteg, snoasteg, sidsteg, sväv
Utgångsställning Parvis efter varandra med enkel handfattning
       
Tur 1
(takt 1-8)
Ett fotombytessteg framåt – på nästa fotombytessteg byter damen framför kavaljeren över till andra sidan. Byt hand. Ett fotombytessteg framåt – på nästa fotombytessteg byter damen framför kavaljeren tillbaka till egen plats.
 
(takt 9-16) Paret vänder upp i sidled. Kavaljer med rygg mot mitten.
Dubbel handfattning – ett bayousteg i dansriktningen – ett bayousteg tillbaka – med bibehållen fattning backar paret på två steg in mot mitten – går därefter på två steg ut.
 
(takt 17-24) Med bibehållen fattning fyra sidsteg – på två gångsteg går damen ett varv under kavaljers främre arm. Därefter kavaljer under damens arm ett varv på två steg.

I första omgången dansas tur 1 två gånger
 
Tur 2
(takt 25-36)
Dubbel handfattning vända mot varandra – ett fotombytessteg i sidled i dansriktningen– på nästa fotombytessteg (som görs på plats) vevar kavaljer in damen – paret går på stället fyra gångsteg ett varv runt medsols (damen backar – två steg tillsammans – på resterande två steg släpper kavaljer ut damen) – på fyra gångsteg snurrar damen två varv medsols under kavaljers arm - kavaljer går sina steg i dansriktningen.
 
Tur 1 och 2
(takt 1-36)
Upprepas två gånger

 
Tur 3
(takt 37-52)
Med sluten fattning dansas fyra sväv – vänd upp på det fjärde – avsluta turen med fyra snoa

 
Tur 2 Avsluta dansen med en omgång av tur 2
 
Turordning Till denna melodi dansas den i följande turordning 1-1-2-1-2-1-2-3-2
 

Dansen tillägnad Elvis fantasten Willy Davidsson i Västkustdansarna på hans 60-årsdag Eftersom han arbetar i brägår´n blev namnet därefter. 

Framfördes första gången på Resö camping 2005-07-09

2006 06 26