GETINGEN

 
Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik

”Rivpinnlåten” med Offerdals spelmanslag album ”Dansnödu”. Dansas den till en vanlig polka tar man bort introduktionen

Koreografi Barbro och Bengt Bååth  Dansfolket Karlstad och Maud Nilsson och Lasse Liljengren  Västkustdansarna
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Polkasteg, gångsteg, snoasteg, stampsteg (dam med höger fot och kavaljer med vänster fot)
Utgångsställning Parvis efter varandra med enkel handfattning
       
Introduktion
( 2x8 takter)
16 gångsteg i ökande takt

Med enkel handfattning dansas 4 polkasteg i dansriktningen där damen på det 3:e steget dansar in framför kav. och placerar sig  med ryggen i dansriktningen.

Med valsfattning dansas 4 polkasteg rakt i dansriktningen (dam backar)
 

Tur 1
(8 takter)
Med valsfattning dansas fyra polkasteg runt.
Kavaljers vänster hand i damens höger hand. På två polkasteg dansar kavaljer ett varv motsols under armen. Damen två polkasteg rakt fram.
På nästa två polkasteg dansar damen medsols under armen och kavaljer två polkasteg rakt fram. Avslutas med att gå ut i stor ring.
 
Tur 2
(8 takter)
På stor ring - stamp-stamp-polkasteg in - backa två polkasteg ut där kavaljer vrider ett kvarts varv medsols - damen går under kavaljers högra arm (eller på kavaljers högra sida) mot dansriktningen till nästa kavaljer. Kavaljer möter ny dam.
Med dubbel handfattning dansas fyra polkasteg ett varv runt - medsols.
 
Tur 3
(8 takter)
Stamp-stamp - på tre polkasteg görs en parisersväng runt, båda motsols.
Kavaljers vänster hand i damens höger hand. På två polkasteg dansar kavaljer ett varv motsols under armen. Damen två polkasteg rakt fram. På nästa två polkasteg dansar damen motsols under armen och kavaljer två polkasteg rakt fram. Avslutas med att gå ut på stor ring.
 
Tur 4
(8 takter)
På stor ring - stamp-stam-polkasteg in - backa ut två polkasteg där damen snurrar ett varv motsols under kavaljers högra arm.
Med valsfattning - två polkasteg runt - fyra snoa

Här börjar dansen om med Tur 1 och då görs första polkasteget med stamp-stamp.

Till originalmusiken avslutas dansen med två kraftiga stamp när musiken är slut.
 

Dansen har tillkommit på inspiration av alla de getingar vi jagade på dansgolvet (stamp-stamp) på logen i Fredensborg sommaren 2006. Vi tillverkade den via en sammankomst i ett av våra vardagsrum i november.
Framfördes första gången vid dansveckan kring nyår i Fredensborg 2007 som ett tack för ett trevligt arrangemang.
 
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB
2007 07 11