SEPTEMBERPOLKA

 
Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik ”Trollhättepolka” från albumet ”Nymalet” med Spelmanslaget Kafferast
Koreografi Gullevi o Bo Zederin Västkustdansarna
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis efter varandra med enkel handfattning
       
Tur 1
(takt 1-16)
Med enkel handfattning dansas två fotombytessteg i dansriktningen.
Släpp fattningen – kavaljer mot mitten/damen utåt - sidan bakom-sidan tåmarkering (dutt) med samtidig handklapp på sista takten.
Upprepas tillbaka till plats (mot varandra). Handklapp på tåmarkeringen.
Två fotombytessteg i dansriktningen.
 
Tur 2
(takt 17-32)
Parisersväng på två fotombytessteg – med dubbel handfattning går man sidan bakom, sidan intill.
Med valsfattning dansas två polkasteg runt – därefter går damen på fyra gångsteg ett varv under kavaljers vänstra arm fram till nästa kavaljer. Kavaljer inväntar/backar mot bakomvarande dam på sina fyra gångsteg.
 
Dansen börjar om.
 
Dansen tillägnad Margareta o Sune Petersén Saab´s Gammaldansförening Trollhättan för sitt stora engagemang inom gammaldansen.
Dansen visades första gången på Septemberdansen 2009-09-05
Införd som jag fått den tillsänd / TB

2009 10 22