SNOA TILL SIV

 
Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Midsommarpolkett med Russindalens spelmän ”På Ekeby loge”
Koreografi Maud Nilsson o Lasse Liljengren  Västkustdansarna
Fattningar Enkel handfattning,dubbel handfattning,valsfattning,snoafattning
Steg Gångsteg, polkasteg, fotombytessteg, sida-bakom-sida-intill
Utgångsställning Parvis efter varandra på stor ring med enkel midjefattning
       
Tur 1
(32 takter)
Takt 1-8
Fyra gångsteg - fyra snoasteg med sluten fattning ett varv medsols där man på 7:e och 8:e takten vrider upp så dam står med ansiktet i dansriktningen och kavaljer med ansiktet mot dansriktningen, bredvid varandra.

Takt 9-16
Fyra gångsteg (damen går i dansriktningen - kavaljer mot dansriktningen) förbi en partner fram till respektive dam/kavaljer nr. 3 (egen nr. 1) - fyra snoasteg med sluten fattning där man på 7:e och 8.e takten vrider upp så dam står med ansiktet i dansriktningen och kavaljer med ansiktet mot dansriktningen, bredvid varandra.

Takt 9-16 upprepas

Takt 25-32
Fyra gångsteg - med sluten fattning förflyttar kavaljer sig medsols från innerring till ytterring på ett fotombytessteg och gå-gå. Damen gör sina steg på stället utan vridning - är nu i innerring. Båda står med ansiktet i dansriktningen.
 

Tur 2
(32 takter)
Takt 33-40
Fyra gångsteg (dam börjar med vänster fot - kavaljer med höger fot) - två fotombytessteg ett varv motsols (avigt) placerade bredvid varandra (vänster höft mot vänster höft). Avslutas med att damen har ansiktet mot dansriktningen och kavaljer i dansriktningen.

Takt 33-40 upprepas två gånger

Takt 57-64
Fyra gångsteg - med sluten fattning förflyttar kavaljer sig motsols på ett fotombytessteg och gå-gå från ytterring till innerring. Damen gör motsvarande steg från innerring till ytterring, motsols - båda har nu ansiktet i dansriktningen.
 

Tur 3
(32 takter)
Takt 65-80 (16 takter)
På två snabba tresteg går damen under kavaljers vänstra arm fram och tillbaka (medsols - motsols). Kavaljer gör trestegen på stället. - Två gångsteg - med dubbel handfattning sidan-bakom - sidan-framför - med valsfattning två fotombytessteg - fyra snoa.

Takt 81-96 (16 takter)
På två snabba tresteg går kavaljer under damens högra arm fram och tillbaka (motsols - medsols) - med valsfattning ett fotombytessteg rakt fram - sex snoa medsols - ett fotombytessteg - avsluta med gå-gå (där paret vrider upp så båda står bredvid varandra med ansiktet i dansriktningen).

Tur 3 upprepas (32 takter)

Dansen börjar om
 

Till originalmusiken går dansen rakt igenom två gånger.
 
Dansen är tillägnad Siv i Västkustdansarna på hennes högtidsdag men visades första gången på Nordstadssvängen 2007 02 24
 
Inskriven som jag fått den från koreograferna / TB

2007 07 11