VIKMAZURKA

 
Danstyp Mazurka
Ursprungsland Sverige
Musik Långsam ”valsig” mazurka eller pols
Koreografi Birgitta och Gert Pettersson Västkustdansarna
Fattningar Sluten fattning, enkel handfattning
Steg Valssteg, snurrebocksteg. frykdalssteg, hambosteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, sluten fattning
       
Inledning

Upptakt 2 takter

Sex valssteg runt medsols med sluten fattning.
 

Tur 1

Dam med ryggen i dansriktningen dansas ett valssteg in mot mitten och ett ut från mitten med överdriven nigning.

Sex snurrebocksteg runt ställ ner er på det sjätte och dansa

Åtta valssteg runt motsols
 
Tur 2

Dam med ryggen i dansriktningen dansas ett valssteg in mot mitten och ett ut från mitten med överdriven nigning.

Två frykdalssteg rakt fram i dansriktningen med sluten fattning.

Släpp fattningen och dansa två valssteg i parisersväng ett varv runt från varandra, kavaljer motsols och dam medsols. Tag sluten fattning och dansa två frykdalssteg rakt fram i dansriktningen.

Åtta valssteg tillsammans medsols
 
Tur 3

Dam med ryggen i dansriktningen dansas ett valssteg in mot mitten och ett ut från mitten med överdriven nigning.

Tre steg framåt i dansriktningen med enkel handfattning, fem hambo runt med sluten fattning.

Åtta valssteg tillsammans runt motsols.
 

Tur 2

Dam med ryggen i dansriktningen dansas ett valssteg in mot mitten och ett ut från mitten med överdriven nigning.

Två frykdalssteg rakt fram i dansriktningen med sluten fattning.

Släpp fattningen och dansa två valssteg i parisersväng ett varv runt från varandra, kavaljer motsols och dam medsols. Tag sluten fattning och dansa två frykdalssteg rakt fram i dansriktningen.

Åtta valssteg tillsammans runt medsols.

2006 06 26