Ordförande /

ChairmanDansledare /

Dance leaderWebbansvarig /

Webmaster
Post- / Mailadress

Björn Janefeldt

elisabjorn@bredband.netLasse Liljengren 

lassesdans@hotmail.comHans Andersson

webmaster@vastkustdansarna.se

Västkustdansarna c/o M. Andersson

Mejerigatan 14, 412 76 Göteborg

mobil / cell +46 (0) 70-7646533


   

mobil / cell +46 (0) 706-743287
mobil / cell +46 (0) 708-363609

2019-03-28