Våra egna danser. Beskrivningar och videos, med få undantag, länkade från ACLA.

Dansbeskrivning

Danstyp

Koreografi

År

1:a visning

Video

Schottis

E Slätt o L Nordin, U Pettersson o J Flood

2019

Nordstan

Vals

Birgitta och Gert Pettersson

2011

Hallunda

Vals

G o B Zederin, M Nilsson o L Liljengren

2008

Nordstan

Hambo

B o G Pettersson, Ingela Pedersén, Janne P

2012

Nordstan

Tango

Birgitta och Gert Pettersson

2007


Schottis

Gullevi och Bo Zederin

2005

Oskarshamn

Schottis

B Pettersson, Gunnel Ström, Lars Andersson

2016

S Ljunga

Vals

Pettersson x 3, Pedersén, Slätt, Nordin

2016

S Ljunga

Schottis-polka-swing

Maud Nilsson o Lasse Liljengren

2007Vals

B o G Pettersson, M Nilsson o L Liljengren

2010

Oskarshamn

Vals

B o G Pettersson, Ingela Pedersén, Janne P

2011

Oskarshamn

Polka

M Nilsson o L Liljengren, B o B Bååth

2007


Schottis

Agneta och Christer Pettersson

2009

Nordstan

Hambo

Gullevi och Bo Zederin

2007

Oskarshamn

Snoa

Birgitta o Gert Pettersson

2002

Oskarshamn

Schottis/swing

Gullevi och Bo Zederin

2007

Oskarshamn

Schottis

Gullevi och Bo Zederin

2008

Oskarshamn

Vals

B o G Pettersson, M o S Magnusson

2013


Schottis

Gullevi och Bo Zederin

2012

Oskarshamn

Schottis

Elisabeth o Björn Janefeldt

2012


Polka

B o G Pettersson, M Nilsson o L Liljengren

2002


Vals

Maud Nilsson och Lasse Liljengren

2006Schottis

Maud Nilsson och Lasse Liljengren

2005


Schottis/modern

Gullevi och Bo Zederin

2008

Oskarshamn

Tango

Gullevi och Bo Zederin

2009

Oskarshamn

Hambo

Gullevi och Bo Zederin

2009

Nordstan

Vals

Birgitta o Gert Pettersson

2012

Hallunda

Vals

Gullevi och Bo Zederin

2005


Swing

Gullevi och Bo Zederin

2010

Oskarshamn

Hambo

B o G Pettersson, M Nilsson o L Liljengren

2005


Snoa

Gullevi och Bo Zederin

2005Hambo

Birgitta och Gert Pettersson

2011

Oskarshamn

Olskroksvalsen

Gullevi och Bo Zederin

2006

Oskarshamn

Polka

Gullevi och Bo Zederin

2007


Snoa

Maud Nilsson och Lasse Liljengren

1997


Schottis

Dansgruppen Västkustdansarna

2010

Nordstan

Schottis

Maud Nilsson och Lasse Liljengren

2000


Schottis

Maud Nilsson och Lasse Liljengren

2008


Schottis

Bertil och Sylva Nilsson

1999


Polka

Gullevi och Bo Zederin

2009

Trollhättan

Schottis

Gullevi och Bo Zederin

2009

Oskarshamn

Schottis

Birgitta och Gert Pettersson

2009


Polka

Gullevi och Bo Zederin

2012

Oskarshamn

Snoa

Maud Nilsson och Lasse Liljengren

2007

Oskarshamn

Polka

Birgitta och Gert Pettersson

2018

S:a Ljunga

Vals

Birgitta och Gert Pettersson

2010

Oskarshamn

Schottis

"Team 2", Fredensborg

2015

Nordstan

Snoa

Gullevi och Bo Zederin

2012


Mazurka

Gullevi och Bo Zederin

2007

Oskarshamn

Vals

Birgitta och Gert Pettersson

2008

Oskarshamn

Vals

Birgitta och Gert Pettersson

2003


Vals

Gullevi och Bo Zederin

2013


Schottis

Gullevi och Bo Zederin

2011

Oskarshamn

Polka

Birgitta och Gert Pettersson

2010

Oskarshamn

Schottis

Birgitta och Gert Pettersson

2003


Schottis

Birgitta och Gert Pettersson

2005


Mazurka

Birgitta och Gert Pettersson

2006

Oskarshamn

Mazurka

Gullevi och Bo Zederin

2011

Oskarshamn

Vals

Gullevi och Bo Zederin

2007

Oskarshamn

Snoa

Gullevi och Bo Zederin

2008

Nordstan

Polka

Maud Nilsson och Lasse Liljengren

2015

S:a Ljunga

Hambo

Gullevi och Bo Zederin

2011


Reviderad 2020-05-07


* Gjordes under Dansgruppen Hoppets tid


Uppdaterad 2016-10-02